Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer 2019


Åldersseriespel 2019

1. Grunder
Serierna spelas efter SGF:s ”Regler för golfspel” och SGF:s tävlingshandbok
rekommenderade tävlingsbestämmelserna i 8.2.2.1 betr. Otillbörligt Dröjsmål samt i 8.2.2.2 betr. transportmedel d.v.s intyg utfärdat av hemmaklubben krävs för att få använda persontransportmedel i VGF:s Seriespel
Seriespelet skall administreras i GIT. Vidare använder Västergötlands distrikt av nedanstående bestämmelser; Klasserna spelas i grupper om 4-8 lag. Laget består av 4 spelare för D30, H22. 6 spelare i H60, H70 och 5 spelare övriga klasser. Lag som uteblir från spel mer än en gång under en säsong kommer att diskvalificeras för resten av säsongen, lagets alla resultat för seriespelet stryks och serien räknas om. Vi rekommenderar att man vid varje seriespelsomgång avdelar en klubbdomare att finnas tillgänglig.

2. Deltagare
Spelare får ej deltaga i olika årsgrupper under samma år, vid brott mot denna regel diskvalificeras laget vid den omgången. Spelare som tillhör en klubb i Västergötlands Golfförbund får även deltaga i åldersseriespel i annat distrikt. Spelare får under ett och samma år endast representera en klubb inom Västergötlands Golfförbund oavsett klass.
Deltagare som ej är fullbetalande medlem eller motsvarande i sin hemmaklubb erlägger grenfee hos arrangerande klubb Med fullbetalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan begränsning. Respektive lagkapten ansvarar för att rapportera till arrangörsklubben vid anmälan.

3. Spelform
18 håls slagtävling scratch. D70, H70 och H75 spelar slaggolf scratch. H75 spelar från röd tee, H22 spelar från vit tee där sådan finns. Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna för D30, H22, 5 bästa bruttoscorerna i H60 och H70 och 4 bästa bruttoscorerna övriga klasser. Det sämsta laget erhåller 1 poäng, näst sämsta 2 poäng och så vidare. Har två lag samma lagresultat utgår lika poäng. 0 poäng till uteblivet lag. Om ett lag vid en tävling inte har fullt antal spelare, erhåller laget serieomgångens (alla scorer räknas) sämsta resultat plus 10 slag för varje saknad score. Seriesegrare blir det lag som under säsongen erhållit flest poäng. Om vid seriens slut två lag har samma poäng, avgör lägst totalsumma av lagets bruttoscorer, 3, 4 alternativt 5 varje gång. Om två lag delar placering läggs poängen ihop för de placeringarna och delas med 2. Lagen får då lika många poäng. Exempel: Två lag delar andraplatsen vid en tävling. Andraplatsen ger 6 poäng tredjeplatsen ger 5 poäng, lagen får då 5,5 poäng var (6+5=11/2=5,5) Om tävlingen bryts eller ställs får arrangerande klubb försöka att ordna ett nytt
datum för en ny spelomgång, omgången ska vara färdigspelad senast 28 augusti

4. Finalspel
Gruppspelet bör vara slutspelat sista veckan i augusti. Slutspelet med gruppsegrarna och tvåorna i respektive grupp genomförs första lördagen i september, undantaget D70, H70 samt H75.
Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna för D30, H22, 5 bästa bruttoscorerna i H60/H70 och 4 bästa bruttoscorerna övriga klasser. Om ett lag inte har fullt antal spelare, erhåller laget finalomgångens sämsta resultat plus 10 slag för varje saknad score.
Slagtävling för samtliga ålderskategorier i finalspelet. Rekommenderad starttid kl. 09.00, 10 minuter start och tre bollar.
De två bästa lagen i respektive zon (geografisk indelning) går till finalspel. Vid endast 2 zoner går de tre bästa lagen i respektive zon till finalspel. VGF delar ut pris till segrande klubb samt till gruppsegrarna vid slutspelet.
Om två lag slutar på samma resultat i finalspelet, spelas särspel, foursome, ett par från varje lag, tre hål, därefter hål för hål till någon vinner. ANMÄLAN om deltagande skall ske till arrangerande klubb senast 2 dagar före aktuell speldag. Har anmälan om deltagande inte kommit arrangerande klubb tillhanda inom föreskriven tid, skall arrangerande klubb kalla närmast placerade lag till slutspel.

5. Individuell tävling
Samtliga spelares individuella resultat ingår vid varje tävlingsomgång, dels i en bruttotävling, dels i en handicaptävling. Startavgift 50 kr, Varje grupp och serie fördelar själva priserna men det bör vara brutto och nettopris. Arrangangörslaget ordnar priser för den summa som varje spelare betalar för start. Samma spelare kan ej erhålla både brutto och nettopris. Placering i brutto går före netto vid prisutdelning. EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) krävs efter omgång 2 för att erhålla nettopris. (en spelare utan ETH kan alltid deltaga i seriespelet men kan ej mottaga nettopris efter omgång 2). Gäller ej vid finalspelet. OBS! Förbjudet att dela ut kontanter som pris.

6. Inbjudan
Inbjudan till spel erfordras ej, arrangerande klubb har angivna speldagar och rekommenderade starttider på VGF hemsida.

7. Anmälan
Anmälan med golf-id skall ske till arrangerande klubb bör ske senast 2 arbetsdagar före speldatum för införande i GIT. Anmälningsblankett i Excelfil finns på VGF hemsida. Under matchdagen får deltagande spelare besked i mail, anmälan mottagen och senare under dagen, starttid. Tävlingen läggs upp i GIT, (arrangerande klubb för in scorerna samma dag eller dagen efter). På VGF hemsida finns startlista, tabell i GIT finns individuella samt lagresultatet/omgång. http://www.vgdf.se/Tävlingar/Seriespelet 2019

8. Lottning
Lottad startordning finns på VGF hemsida (shotgun start ej tillåtet om inte annat meddelas från VGF) I finalspelet lottas seriernas gruppsegrare mot varandra och grupptvåorna mot varandra. Grupptvåorna startar först. D30/D50 spelar på samma bana. D30 startar först, grupptvåorna serien startar först därefter gruppsegrarna. D50 startar därefter med grupptreorna först, sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna. D60/D70 spelar på samma bana. D60 startar först. Grupptvåorna startar först därefter gruppettorna. D70 startar därefter med grupptreorna först, sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna. Alternativ startordning. D60 startar på hål 1 och D70 startar på hål 10. Gäller även H70 och H75 DM deltagare som inte ingår i finallagen startar efter respektive ålderskategori.

9. Starttider
Första start läggs 15:00-15:30 (beroende på ålderskategori) om inte annat meddelas från VGF. Från och med vecka 33 läggs första start 1 timme tidigare om inte annat meddelas från VGF. D70, H70 och H75 läggs första start 10:00 om inte annat meddelas från VGF. OBS! Viktigt för samtliga klubbar och ålderskategorier att hålla sig till fastställda startider. Shotgun start ej tillåten.

10. Resultat
Efter varje omgång rapporterar arrangerande klubb inom två dagar resultatet. elektroniskt till This is a mailto link . Underlag för resultat redovisningen finns på VGF hemsida under rubrik ”Seriespelet 2019”/Instruktion resultatrapportering. Endast lagresultatet ska skickas in till kansliet. Tävlingen läggs upp som en lagtävling brutto i GIT.

11. Course set up
Ställ teemarkeringarna där det är så plant som möjligt för såväl bollens läge som stansen.
Tänk på att det finns utrymme för svingen (eventuella trädgrenar, etc), Balanserat val av teemarkeringar (normala placeringar)
Är det fara för regn, inhämta lokal kunskap om var vatten brukar samlas.
Sätt aldrig hålet mindre än tre meter (rekommendation) från närmaste greenkant. Även här ska hänsyn tas till vilken klubba som spelar in. Ta även hänsyn till om greenkanten t ex har en svår lutning.
Det ska vara ett balanserat val av hålplaceringar över hela banan med hänsyn till vänster, höger, mitt, främre och bakre placeringar. Det ska också vara ett balanserat val när det gäller svårighetsgrad. En målsättning under en rond kan vara sex lätta, sex medelsvåra och sex svåra flaggplaceringar.
Sammanfattning: Banan ska sättas upp för en medelgolfare, normal svår, oavsett ålderskategori.

12. Restaurang
VGF rekommenderar att arrangerande klubb erbjuder de tävlande någon form av mat och dryck efter avslutad tävlingsrond, klubbhuset bör ha öppet efter
tävlingsronden. Arrangörsklubben ansvarar så att de tävlande erbjuds mat och dryck.

13. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
Spelaren erlägger klubbens avgift för att hyra golfbil. I möjligaste mån bör samåkning ske. Klubben har rätt att lotta ihop spelare som använder golfbil vid tävlingstillfället.

Uppdaterad: 08 APR 2019 18:15 Skribent: Kansliet
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västergötlands Golfförbund
Box 10
541 21 Skövde

Kontakt:
Tel: 0708182560
E-post: This is a mailto link

Se all info